Chính sách thanh toán

Khi đăng ký khoá học bơi tại Trung tâm dạy học bơi S&G, quý khách sẽ thanh toán học phí trước hoặc hôm đầu tới học bơi thông qua 2 hình thức sau:

Thanh toán qua hình thức chuyển khoản

Quý khách vui lòng chuyển tiền vào số tài khoản sau:

Ngân hàng BIDV:

  • Số tài khoản: 12510002326862
  • Chủ tài khoản: Le Thi Hong Le

Hoặc chuyển khoản trực tiếp cho giáo viên đón học viên đã được chỉ định.

Thanh toán qua hình thức tiền mặt

Quý khách sẽ thanh toán trực tiếp cho giáo viên đón học viên được trung tâm chỉ định.

Sau khi thanh toán, giáo viên tại trung tâm sẽ xác nhận lại, quý khách có thể lấy hoá đơn (nếu cần).

Lưu ý: Học phí cho mỗi khoá học quý khách chỉ đóng duy nhất 1 lần!

Bình chọn page

KIẾN THỨC BƠI